Trang Chủ » Blog » Giải Đáp » Điều 100 luật đất đai 2013 | Có những quy định bổ sung nào mới?

Điều 100 luật đất đai 2013 | Có những quy định bổ sung nào mới?

Điều 100 luật đất đai 2013 có nhiều sự sửa đổi và bổ sung so với luật đất đai 2003. Điều này vừa giúp kế thừa được những điểm mạnh vừa góp phần khắc phục những hạn chế của luật cũ để hoàn thiện hơn. Một trong những điều luật được chú ý nhất của luật đất đai 2013 đó là Điều luật 100. Vậy điều 100 luật đất đai này quy định về những vấn đề gì? Người sử dụng đất cần chú ý điều gì? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây.

Điều 100 luật đất đai 2013

Điều 100 luật đất đai 2013 có nội dung gì?

Điều 100 luật đất đai 2013 quy định những vấn đề liên quan đến người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản về đất hoặc nhà ở. Cụ thể, Hộ gia đình hay cá nhân đang trong thời gian sử dụng đất ổn định mà có một trong những loại giấy tờ sau đây sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng quyền sở hữu nhà ở và một số tài sản gắn liền trực tiếp với đất mà không phải nộp tiền để sử dụng đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Hoặc chủ đất đã có tên trong sổ địa chính hoặc sổ đăng ký ruộng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.

Tất cả các loại giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện các chính sách đất đai trước thời điểm 15/10/1993.

Nếu là tài sản thừa kế, cho tặng thì cần phải có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất hoặc những tài sản liên quan trực tiếp đến đất. Ngoài ra, còn có một số giấy tờ tương tự như giấy tờ giao nhà tình thương, nhà tình nghĩa gắn liền với đất.

 • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 đã được xác nhận bởi UBND cấp xã.
 • Giấy tờ hóa giá, giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước, thanh lý nhà ở gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
 • Các loại giấy tờ liên quan được xác lập trước thời điểm 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.
 • Giấy tờ xác nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở chế độ cũ ban hành cho người sử dụng đất có trong Luật đất đai sửa đổi mới nhất.

Điều 100 luật đất đai 2013

Các giấy tờ được nhắc đến trong điều 100 luật đất đai 2013

Điểm G khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013 quy định các giấy tờ khác về quyền sử dụng đất. Cụ thể:

 • Sổ kiến điền, sổ mục kê đất được xác lập trước thời gian 18/12/1980.

Trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất dựa trên Chỉ thị 299 – TTG của Thủ tướng Chính Phủ về việc phân hạng, đo đạc, đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước đã xác lập một trong các loại giấy tờ sau. Cụ thể:

 • Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định sự hợp pháp của người sử dụng đất.
 • Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do UBND, Hội đồng đăng ký cấp xã ruộng đất, hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh thiết lập.
 • Đối với những trường hợp chưa có những giấy tờ quy định tại điểm a, b của khoản này bắt buộc phải có đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất.
 • Văn bản xác nhận việc di dời dân cư đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái định cư được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh để giao đất cho người lao động.
 • Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình về việc xây dựng  hoặc sửa chữa được các cơ quan thẩm quyền cho phép sử dụng.
 • Giấy tờ tạm giao đất được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện cấp.

Giấy tờ về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí chỗ ở cho công nhân viên hoặc cấp đất cho cán bộ công nhân viên xây dựng nhà ở bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp được các cơ quan thẩm quyền cung cấp.

 • Bản sao giấy tờ quy định tại Điều 100 các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 Luật đất đai 2013.

Điều 100 luật đất đai 2013

Những bất cập xoay quanh điều 100 luật đất đai 2013 là gì?

Nhận chuyển quyền từ người đã được cấp Giấy chứng nhận không còn hiệu quả

Khoản 2 điều 100 Luật đất đai 2013 quy định người có giấy tờ nêu rõ ở khoản 1 điều này cùng một số những giấy tờ quan trọng khác về việc chuyển quyền có chữ ký của những các bên liên quan sẽ được công nhận quyền sử dụng đất. Hiểu đơn giản, người đã nhận được quyền chuyển từ người chưa được cấp giấy chứng nhận sẽ được công nhận quyền sử dụng đất. Vậy trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất từ người có đăng ký thì vấn đề này có được công nhận không?

Khoản 2 điều 100 luật đất đai chưa được viện dẫn, áp dụng trong thực tế xét xử

Khoản 2 điều luật này nói riêng và toàn bộ điều luật 100 nói chung đã sử dụng thuật ngữ “cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất”. Điều này rất dễ gây hiểu nhầm rằng đây là một quan hệ pháp luật hành chính đơn thuần giữa các cơ quan có thẩm quyền với người đề nghị cấp đất. Vì vậy, tòa án đã không viện dẫn khoản 2 này để áp dụng tương tự khi giải quyết các yêu cầu tuyên giao dịch vô hiệu.

Khó hiểu về điều kiện “không có tranh chấp”

Điều này được diễn giải khả ngắn dẫn đến việc dễ gây hiểu nhầm, khó hiểu ý nghĩa chính xác. Ở đây, sẽ phải hiểu đến ngày 1 tháng 7 năm 2014 khi điều khoản đã chính thức có hiệu lực nhưng không được tranh chấp sẽ coi như là không tranh chấp hay hiểu là tại thời điểm người sử dụng đất đề nghị công nhận quyền sử dụng đất nếu không có tranh chấp thì mới được xác nhận là không có tranh chấp. Đâu mới là ý hiểu đúng của vấn đề này?

Chưa khẳng định rõ về thời gian bắt đầu sử dụng đất

Quy định tại khoản 2 điều 100 này cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành khác chúng ta sẽ không có cơ sở để xác định được người đang nói đến trong điều khoản này sẽ bắt đầu sử dụng đất vào thời điểm nào trước khi Luật có hiệu lực. Chính điều này đã gây cản trở cho việc áp dụng tại các cơ quan hành chính cấp giấy chứng nhận.

Không thống nhất về chủ thể “hộ gia đình” trong bộ luật đất đại 2013

Cũng trong khoản 2 điều 100 luật đất đai 2013, hộ gia đình sử dụng đất vẫn được coi như một chủ thể. Việc này không chỉ là vấn đề riêng của mối quan hệ giữa nhà nước và người sử dụng đất mà còn liên quan tới quan hệ giữa hộ gia đình với tất cả các chủ thể khác .

Trên đây là những thông tin cơ bản được chúng tôi cập nhật về sự thay đổi của Điều 100 luật đất đai 2013 của New Real Estate. Các bạn nên nắm rõ những điều luật quy định để đảm bảo được quyền lợi của chính mình nhé! Điệp Phạm và Các cộng sự chúc các bạn và Cô chú, Anh chị luôn thành công trong cuộc sống.

5/5 - (12 bình chọn)

  Phòng kinh doanh dự án & chăm sóc khách hàng

  Quý khách vui lòng để lại thông tin

  Bộ phận kinh doanh New Real Estate sẽ liên hệ ngay!
  Bài viết liên quan