Trang Chủ » Blog » Giải Đáp » Mẫu giấy ủy quyền công ty mới nhất hiện nay có bổ xung thêm gì?

Mẫu giấy ủy quyền công ty mới nhất hiện nay có bổ xung thêm gì?

Khi cần phân công cho cá nhân hay tổ chức thay mặt mình thực hiện một công việc nào đó thì các doanh nghiệp thường sử dụng mẫu giấy ủy quyền công ty để tạo điều kiện thuận lợi cho người được ủy quyền dễ thực hiện công việc được ủy quyền. Nếu bạn chưa rõ mẫu giấy này được dùng như thế nào thì hãy tham khảo bài viết sau đây của đội ngũ New Real Estate nhé!

Mẫu giấy ủy quyền công ty
Bạn đang quan tâm đến mẫu giấy ủy quyền công ty mới nhất hiện nay?

Giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý ghi nhận việc người ủy quyền sẽ chỉ định cho người được ủy quyền đại diện cho mình thực hiện một hay một số công việc nhất định trong phạm vi đã được ủy quyền.

Như vậy một cá nhân hay pháp nhân có thể ủy quyền cho một cá nhân, ủy quyền cho pháp nhân khác thay mình thực hiện và xác lập mọi giao dịch dân sự trong phạm vi được ủy quyền.

Mẫu giấy ủy quyền công ty hay được sử dụng khi nào?

Mẫu giấy ủy quyền công ty hiện nay không được quy định trong những văn bản pháp luật. Trong Bộ luật Dân sự 2015 thì chỉ ghi nhận hợp đồng ủy quyền.

Trong công ty, giấy ủy quyền được sử dụng khi “sếp” muốn ủy quyền cho nhân viên thực hiện một công việc hay một giao dịch nào đó. Tuy nhiên, bên được ủy quyền cũng có thể thực hiện hay từ chối công việc ấy. Đây là điểm khác với hợp đồng ủy quyền công ty.

Thời hạn ủy quyền trong mẫu giấy này thường được người ủy quyền tự đưa ra. Đây là thời gian người đó cho là hợp lý để người nhận ủy quyền có thể thực hiện vừa đủ công việc được ủy quyền. Còn trong hợp đồng ủy quyền thì thời hạn này phải được 02 bên ngồi lại với nhau và thống nhất với nhau.

Từ những đặc điểm trên thì bạn có thể thấy mẫu giấy ủy quyền công ty thường được lập để ủy quyền cho nhân viên thực hiện các công việc đơn giản, những việc không thật sự quan trọng. Và người được ủy quyền có thể chủ động thực hiện hoặc không thực hiện. Còn các công việc quan trọng hay các giao dịch có giá trị lớn thì công ty thường sẽ không dùng giấy ủy quyền vì sự ràng buộc pháp lý không cao.

Mẫu giấy ủy quyền công ty
Khi nào thì doanh nghiệp cần dùng tới các mẫu giấy ủy quyền công ty?

Những nội dung bắt buộc phải có trong giấy ủy quyền là gì?

Trong các văn bản pháp luật hiện nay vẫn chưa có quy định về mẫu giấy ủy quyền công ty nói chung. Tuy nhiên khi soạn thảo giấy ủy quyền thì bạn cần chú ý các thông tin bắt buộc như:

+ Phải có thông tin cá nhân của bên ủy quyền và của bên được ủy quyền ghi rõ ràng. Những thông tin này bao gồm họ và tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân, ngày cấp và nơi cấp,…

+ Nội dung được ủy quyền: Trong phần này bạn cần nêu cụ thể về nội dung công việc sẽ ủy quyền như: Rút bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu, nhận bưu phẩm,… Giấy ủy quyền cũng phải ghi rõ thời hạn ủy quyền hay giấy ủy quyền có giá trị từ nào đến ngày nào. Nội dung ghi vào giấy ủy quyền cần thỏa thuận rõ về phạm vi ủy quyền.

+ Bên ủy quyền và bên được ủy quyền ký có mục tên vào giấy ủy quyền và thực hiện chứng thực về chữ ký của người uỷ quyền.

+ Thỏa thuận rõ trách nhiệm tránh xảy ra tranh chấp nội dung của giấy ủy quyền.

+ Trường hợp có căn cứ ủy quyền thì bạn nên trình bày chi tiết ra để làm căn cứ hợp lý cho việc ủy quyền.

Nội dung bắt buộc phải có trong các mẫu giấy ủy quyền công ty là gì?

Mẫu giấy ủy quyền công ty như thế nào được xem là hợp pháp?

Giấy uỷ quyền được xem là hợp pháp khi đáp ứng được các quy định sau:

Giấy ủy quyền cần phải đảm bảo các nội dung ủy quyền không được trái với các nguyên tắc cơ bản đã được ghi nhận tại Bộ luật Dân sự năm 2015:

 • Bình đẳng và không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử.
 • Mọi cam kết và thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật cũng như không trái đạo đức xã hội.
 • Tự do, tự nguyện cam kết và đi đến thỏa thuận.
 • Xác lập, thực hiện, chấm dứt ủy quyền một cách thiện chí và trung thực.
 • Các bên phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng với nghĩa vụ của mình.
 • Không xâm phạm tới lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của những người khác.

+ Đồng thời giấy ủy quyền công ty cũng cần đảm bảo về tính hình thức. Hình thức của giấy ủy quyền có thể theo quy định của pháp luật hoặc do các bên thỏa thuận tự đưa ra. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản nào quy định về hình thức của giấy ủy quyền. Song trong một số văn bản pháp luật chuyên ngành thì lại có quy định về hình thức.

Mẫu giấy ủy quyền công ty
Mẫu giấy ủy quyền công ty nào được xem là đủ tính pháp lý?

Viết giấy uỷ quyền công ty như thế nào là đúng?

Mẫu giấy ủy quyền công ty có thế được viết tay hoặc đánh máy gồm các nội dung sau:

Quốc hiệu, tiêu ngữ sẽ là phần bắt buộc của mẫu giấy này:Quốc hiệu và tiêu ngữ thường được ghi phía trên cùng chính giữa văn bản hay được ghi ở phía trên bên phải của mẫu văn bản.
Tên công ty:Tên công ty sẽ thường được ghi tại chính giữa của văn bản.
Ngày, tháng, năm:Mẫu giấy phải ghi rõ về thời gian làm giấy ủy quyền.
Tên văn bản:Được viết in hoa và căn giữa mẫu giấy.
Căn cứ pháp lý: Mục này ghi căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về việc ủy quyền nhằm làm cơ sở cho việc ủy quyền cũng như để giải quyết các tranh chấp (nếu có).
Thông tin của bên ủy quyền:Ghi rõ thông tin liên lạc của các bên như (họ tên, số chứng minh nhân dân/ số căn cước công dân, địa chỉ liên hệ và số điện thoại).
Thông tin bên được ủy quyền:Nếu là cá nhân thì hãy ghi tên, chức vụ và các thông tin liên lạc khác. Nếu là doanh nghiệp thì ghi rõ tên chi nhánh (công ty), mã số thuế và thông tin người đại diện công ty theo pháp luật.
Nội dung ủy quyền:Tại đây ghi rõ phạm vi công việc sẽ được ủy quyền và thời hạn ủy quyền trong vòng bao lâu.
Cam kết của 2 bên:Do 2 bên thỏa thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
Chữ ký của 2 bên:Hai bên ký và ghi rõ họ tên.

Bài viết trên của New Real Estate đã giải đáp cho bạn toàn bộ thắc mắc về mẫu giấy ủy quyền công ty. Một công việc nếu nhỏ bạn có thể ủy quyền hình thức đơn giản. Nhưng với những công việc lớn có giá trị hơn thì việc soạn thảo mẫu giấy ủy quyền sẽ giúp bạn rõ ràng hơn trong các vấn đề phát sinh sau này rất nhiều.

5/5 - (32 bình chọn)

  Phòng kinh doanh dự án & chăm sóc khách hàng

  Quý khách vui lòng để lại thông tin

  Bộ phận kinh doanh New Real Estate sẽ liên hệ ngay!
  Bài viết liên quan